Wiky - HraŔky: galÚria

Nß╣ "kamennř" obchod je tu pre Vßs v╣etkřch, ktorÝ chc˙ nß╣ ╣irokř sortiment vidie╗ na vlastnÚ oŔi.

Wiky - HraŔky: Mapa

Cestu si k nßm nßjdete veÁmi jednoducho, po zobrazenÝ podrobnej mapy.

Reklama─Źn├Ż poriadok

V├í┼żen├ş z├íkazn├şci
spracovaniu Va┼íich objedn├ívok venujeme maxim├ílnu pozornos┼ą a starostlivos┼ą, d├┤sledne kontrolujeme vyskladnenie objedn├ívky. Aj napriek na┼íej snahe m├┤┼że pr├şs┼ą k tomu, ┼że z├íkazn├şk nebude celkom spokojn├Ż s vybaven├şm objedn├ívky alebo d├┤jde k vyskytnutiu sa vady na tovare. Pre tieto pr├şpady plat├ş tento reklama─Źn├Ż poriadok.
Reklama─Źn├Ż poriadok je vydan├Ż v s├║lade s ustanoveniami:
z├ík.─Ź. 40/1964 Zb. Ob─Źiansky z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov
z├ík.─Ź. 513/1991 Zb. Obchodn├Ż z├íkonn├şk v znen├ş neskor┼í├şch predpisov
z├ík.─Ź. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebite─ża v znen├ş neskor┼í├şch predpisov

Vymedzenie pojmov:

  • Kupuj├║ci – fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í si ako spotrebite─ż zak├║pila v├Żrobok od spolo─Źnosti Ing.Boris Zu┼í┼ą├ík - Wiky Slovakia cez E-shop, ktor├í m├í pr├ívo uplat┼łova┼ą n├íroky z poskytnutej z├íruky
  • V├Żrobok - hnute─żn├í vec, ktor├í predstavuje predmet reklam├ície
  • Miesto na uplatnenie reklam├ície –adresa spolo─Źnosti Ing.Boris Zu┼í┼ą├ík - Wiky Slovakia, na ktorom je kupuj├║ci opr├ívnen├Ż uplat┼łova┼ą svoj n├írok zo zodpovednosti za vady v├Żrobku
  • Reklam├ícia - uplatnenie zodpovednosti za vady v├Żrobku
  • Vybavenie reklam├ície - ukon─Źenie reklama─Źn├ęho konania odovzdan├şm opraven├ęho v├Żrobku, v├Żmenou v├Żrobku, vr├íten├şm k├║pnej ceny v├Żrobku, vyplaten├şm primeranej z─żavy z ceny v├Żrobku, p├şsomn├í v├Żzva na prevziatie plnenia alebo od├┤vodnen├ę zamietnutie reklam├ície.

 

 

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne na zak├║penom tovare vada, kupuj├║ci (spotrebite─ż) m├í pr├ívo t├║to vadu reklamova┼ą pri prevzat├ş tovaru alebo v z├íru─Źnej dobe. Pre spr├ívne pos├║denie reklam├ície je nutn├ę, aby bol reklamovan├Ż tovar kompletn├Ż, ─Źist├Ż┬á v s├║lade s hygienick├Żmi predpismi alebo v┼íeobecn├Żmi hygienick├Żmi z├ísadami.
Kupuj├║ci (spotrebite─ż) je povinn├Ż pou┼ż├şva┼ą tovar len na ur─Źen├Ż ├║─Źel a dodr┼żiava┼ą zn├íme pravidl├í, podmienky a n├ívody na pou┼ż├şvanie.
Uplatnenie pr├íva na reklam├íciu sa vz┼ąahuje len na vady nezavinen├ę kupuj├║cim (spotrebite─żom) u vady vyl├║─Źen├şm be┼żn├ęho opotrebenia.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Vybaven├şm reklam├ície je poveren├Ż reklama─Źn├Ż pracovn├şk alebo pracovn├şk predajne, ktor├Ż je povinn├Ż reklam├íciu pos├║di┼ą.
K pos├║deniu reklam├ície vady na tovare je kupuj├║ci povinn├Ż predlo┼żi┼ą:
- identifika─Źn├ę ├║daje kupuj├║ceho, pr├şpadne telefonick├Ż kontakt,
- ─Ź├şslo dodacieho listu pr├şpadne fakt├║ry,
- katal├│gov├ę ─Ź├şslo tovaru, n├ízov tovaru,
- presn├ę pop├şsanie vady tovaru, pr├şpadne ako do┼ílo k vade tovaru,
- tovar v stave ako je uveden├ę vy┼í┼íie.
Pri uplatnen├ş spotrebite─żskej reklam├ície je spotrebite─ż povinn├Ż predlo┼żi┼ą:
- doklad o k├║pe – pokladni─Źn├Ż doklad,
- z├íru─Źn├Ż list, ak bol vydan├Ż,
- meno a adresu spotrebite─ża pr├şpadne telefonick├Ż kontakt,
- presn├ę pop├şsanie vady tovaru, pr├şpadne ako do┼ílo k vade tovaru,
- tovar v stave ako je uveden├ę vy┼í┼íie.
O prijat├ş reklam├ície reklama─Źn├Ż pracovn├şk vystav├ş kupuj├║cemu ( spotrebite─żovi) doklad s uveden├şm identifika─Źn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho (spotrebite─ża), d├ítumu, kedy sa reklam├ícia uplatnila, ak├Ż tovar je reklamovan├Ż, kedy bol tovar zak├║pen├Ż, za ak├║ cenu bol tovar zak├║pen├Ż, stru─Źn├Ż popis vady, pe─Źiatka podpis reklama─Źn├ęho pracovn├şka.
Ak kupuj├║ci zist├ş mno┼żstevn├ę rozdiely pri dodan├ş tovaru alebo jeho nekompletnos┼ą t├║to reklam├íciu mus├ş uplatni┼ą u pred├ívaj├║ceho v lehote do 3 dn├ş od prevzatia.
V pr├şpade, ┼że kupuj├║ci uplat┼łuje reklam├íciu prostredn├şctvom po┼íty, prepravnej slu┼żby alebo reklam├íciu posiela po vodi─Źovi pred├ívaj├║ceho je povinn├Ż:
- tovar v stave ako je vy┼í┼íie uveden├ę zasla┼ą spolu s reklama─Źn├Żm listom, ktor├Ż obsahuje:
identifika─Źn├ę ├║daje kupuj├║ceho,
popis vady, pr├şpadne ako k vade do┼ílo,
─Ź├şslo dodacieho listu pr├şpadne fakt├║ry,
katal├│gov├ę ─Ź├şslo tovaru, n├ízov tovaru,
dátum uplatnenia reklamácie,
pe─Źiatka a podpis reklamuj├║ceho.
Bez uveden├Żch dokladov nebude Va┼ía reklam├ícia prijat├í.
Reklama─Źn├Ż pracovn├şk po doru─Źen├ş reklam├ície za┼íle reklamuj├║cemu doklad o prijat├ş reklam├ície s uveden├şm identifika─Źn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho, d├ítumu, kedy bola reklam├ícia doru─Źen├í, ak├Ż tovar je reklamovan├Ż, kedy bol tovar zak├║pen├Ż, za ak├║ cenu bol tovar zak├║pen├Ż, stru─Źn├Ż popis vady, pe─Źiatka podpis reklama─Źn├ęho pracovn├şka.

Zodpovednos┼ą pred├ívaj├║ceho

Pred├ívaj├║ci zodpoved├í za vady, ktor├ę sa prejavia na tovare po─Źas trvania z├íru─Źnej doby nie v┼íak za vady:
-ktor├ę si kupuj├║ci (spotrebite─ż) sp├┤sobil s├ím,
-o ktor├Żch kupuj├║ci (spotrebite─ż) pred prevzat├şm tovaru vedel,
-na ktor├ę bola poskytnut├í z─żava z ceny tovaru,
-ktor├ę vznikli v z├íru─Źnej dobe v d├┤sledku opotrebenia tovaru, jeho nespr├ívnym ─Źi nadmern├Żm pou┼ż├şvan├şm, nespr├ívnym o┼íetrovan├şm , nespr├ívnym servisom, pr├şdavn├Żch zariaden├ş in├Żch ako predpisuje v├Żrobca, alebo po uplynut├ş doby ┼żivotnosti,
-ktor├ę boli sp├┤soben├ę z├ísahom neopr├ívnenej osoby na tovar alebo jeho s├║─Źas┼ą.

Z├íru─Źn├í doba, lehoty pri uplat┼łovan├ş reklam├ície.

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie z vád tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
Spotrebite─ż m├í pr├ívo na uplatnenie reklam├ície po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci, ak ma tovare alebo v z├íru─Źnom liste nie je uveden├í dlh┼íia doba.
Ak nie je reklam├ícia vadn├ęho tovaru, za ktor├║ pred├ívaj├║ci zodpoved├í, uplatnen├í v z├íru─Źnej dobe, pr├ívo zo zodpovednosti za vadu zanik├í.
Ak kupuj├║cemu (spotrebite─żovi) vzniklo pr├ívo na reklam├íciu vady tovaru, je reklama─Źn├Ż pracovn├şk povinn├Ż reklam├íciu riadne preveri┼ą a rozhodn├║┼ą o jej vybaven├ş ihne─Ć v zlo┼żit├Żch pr├şpadoch do 3 pracovn├Żch dn├ş. Do tejto lehoty sa nezapo─Ź├ştava doba potrebn├í k odborn├ęmu pos├║deniu vady. Vybavenie reklam├ície v┼íak nesmie by┼ą dlh┼íie ako 30 dn├ş. T├íto doba za─Ź├şna plyn├║┼ą d┼łom doru─Źenia reklam├ície pred├ívaj├║cemu. O vybaven├ş reklam├ície je reklama─Źn├Ż pracovn├şk povinn├Ż p├şsomne formou doporu─Źenej listovej z├ísielky obozn├ími┼ą kupuj├║ceho (spotrebite─ża) a ak je potrebn├ę vyzve ho na prevzatie tovaru.

Práva kupujúceho

Kupuj├║ci (spotrebite─ż) m├í pr├ívo pri odstr├ínite─żn├Żch vad├ích uplatnen├Żch v z├íru─Źnej dobe, aby bola vada bezplatne, riadne a v─Źas odstr├ínen├í.
Pri vad├ích, ktor├ę nemo┼żno odstr├íni┼ą, a ktor├ę br├ínia tomu, aby sa vec mohla riadne u┼ż├şva┼ą ako vec bez v├íd m├í kupuj├║ci (spotrebite─ż) pr├ívo:
-na v├Żmenu veci, alebo
-pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą a po┼żadova┼ą vr├ítenie k├║pnej ceny.
Pr├ívo na v├Żber mo┼żnost├ş m├í kupuj├║ci (spotrebite─ż).
Ak je vada odstr├ínite─żn├í, av┼íak pre op├Ątovn├ę vyskytnutie sa vady (aspo┼ł 2 predch├ídzaj├║ce opravy rovnakej vady), alebo pre v├Ą─Ź┼í├ş po─Źet v├íd (najmenej 3 r├┤zne odstr├ínite─żn├ę vady) nem├┤┼że
by┼ą tovar riadne pou┼ż├şvan├Ż vznik├í pr├ívo kupuj├║ceho (spotrebite─ża) na:
- v├Żmenu tovaru alebo pr├ívo od zmluvy odst├║pi┼ą a po┼żadova┼ą vr├ítenie k├║pnej ceny.

Rovnak├ę pr├íva ako pri vad├ích, ktor├ę nemo┼żno odstr├íni┼ą m├í kupuj├║ci (spotrebite─ż) aj v pr├şpade, ┼że oprava vadn├ęho tovaru nebola vykonan├í v lehote do 30 dn├ş od uplatnenia reklam├ície.
Kupuj├║ci (spotrebite─ż) m├┤┼że pri vad├ích, ktor├ę nebr├ínia riadnemu u┼ż├şvaniu veci po┼żiada┼ą o primeran├║ z─żavu z ceny.

Alternat├şvne rie┼íenie sporov

V pr├şpade, ┼że Kupuj├║ci nie je spokojn├Ż so sp├┤sobom, ktor├Żm Pred├ívaj├║ci vybavil jeho reklam├íciu alebo sa domnieva, ┼że Pred├ívaj├║ci poru┼íil jeho pr├íva, Kupuj├║ci m├í pr├ívo obr├íti┼ą sa na Pred├ívaj├║ceho so ┼żiados┼ąou o n├ípravu. Ak pred├ívaj├║ci na ┼żiados┼ą Kupuj├║ceho pod─ża predch├ídzaj├║cej vety odpovie zamietavo alebo na tak├║to ┼żiados┼ą neodpovie v lehote do 30 dn├ş odo d┼ła jej odoslania Kupuj├║cim, Kupuj├║ci m├í pr├ívo poda┼ą n├ívrh na za─Źatie alternat├şvneho rie┼íenia sporu pod─ża ustanovenia ┬ž 12 z├íkona ─Ź. 391/2015 Z.z. o alternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov (─Ćalej len ako┬á„Z├íkon o┬áalternat├şvnom rie┼íen├ş spotrebite─żsk├Żch sporov“). Pr├şslu┼ín├Żm subjektom na alternat├şvne rie┼íenie spotrebite─żsk├Żch sporov s Pred├ívaj├║cim je (i) Slovensk├í obchodn├í in┼ípekcia, ktor├║ je mo┼żn├ę za uveden├Żm ├║─Źelom kontaktova┼ą na adrese ├Üstredn├Ż in┼ípektor├ít SOI, Odbor medzin├írodn├Żch vz┼ąahov a┬áARS, Prievozsk├í 32, po┼ítov├Ż prie─Źinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na┬áars@soi.sk alebo┬áadr@soi.sk alebo (ii) in├í pr├şslu┼ín├í opr├ívnen├í pr├ívnick├í osoba zap├şsan├í v zozname subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov vedenom Ministerstvom hospod├írska Slovenskej republiky (zoznam opr├ívnen├Żch subjektov je dostupn├Ż na str├ínke┬áhttp://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pri─Źom Kupuj├║ci m├í pr├ívo vo─żby, na ktor├Ż z uveden├Żch subjektov alternat├şvneho rie┼íenia sporov sa obr├íti. Mo┼żnos┼ą obr├íti┼ą sa na s├║d t├Żm nie je dotknut├í. Kupuj├║ci m├┤┼że na podanie n├ívrhu na alternat├şvne rie┼íenie svojho spotrebite─żsk├ęho sporu pou┼żi┼ą platformu pre rie┼íenie sporov on-line, ktor├í je dostupn├í na webovej str├ínke┬áhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/ .