Wiky - HraŔky: galÚria

Nß╣ "kamennř" obchod je tu pre Vßs v╣etkřch, ktorÝ chc˙ nß╣ ╣irokř sortiment vidie╗ na vlastnÚ oŔi.

Wiky - HraŔky: Mapa

Cestu si k nßm nßjdete veÁmi jednoducho, po zobrazenÝ podrobnej mapy.

Obchodn├ę podmienky

V┼íeobecn├ę ustanovenia

Obchodn├ę podmienky platia pre n├íkup v internetovom obchode /─Ćalej len e-shop/ www.wiky.eu Podmienky vymedzuj├║ a upres┼łuj├║ pr├íva a povinnosti pred├ívaj├║ceho a kupuj├║ceho /z├íkazn├şk alebo spotrebite─ż/. Tieto zmluvn├ę vz┼ąahy s├║ uzatv├íran├ę v s├║lade s pr├ívnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou kone─Źn├Ż spotrebite─ż /ob─Źan nepodnikate─ż/ riadia sa vz┼ąahy obchodn├Żmi podmienkami dan├Żmi ob─Źianskym z├íkonn├şkom /─Ź.40/1964 Zb./ a z├íkonom o ochrane spotrebite─ża pri domovom predaji a z├ísielkovom predaji /─Ź.108/2000 Z.z./ Ak je zmluvnou stranou podnikate─ż /fyzick├í alebo pr├ívnick├í osoba/, riadia sa vz┼ąahy obchodn├Żmi podmienkami obchodn├Żm z├íkonn├şkom ─Ź.513/1991 Zb. v┼íetko v platnom znen├ş.
Odoslan├şm z├ív├Ąznej objedn├ívky kupuj├║ci potvrdzuje, ┼że sa zozn├ímil s t├Żmito obchodn├Żmi podmienkami z├írove┼ł i s reklama─Źn├Żm poriadkom a ┼że s nimi s├║hlas├ş. Kupuj├║ci je z├írove┼ł dostato─Źne informovan├Ż pred vlastn├Żm odoslan├şm objedn├ívky o mo┼żnosti zozn├ími┼ą sa s obchodn├Żmi podmienkami a reklama─Źn├Żm poriadkom.

Vymedzenie pojmov

Dod├ívate─ż/pred├ívaj├║ci– je osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş zmluvy jedn├í v r├ímci svojej obchodnej ─Źinnosti. Je to podnikate─ż, ktor├Ż priamo alebo prostredn├şctvom svojich obchodn├Żch z├ístupcov dod├íva kupuj├║cemu tovar.
Kone─Źn├Ż spotrebite─ż– je osoba, ktor├í pri uzatv├íran├ş a plnen├ş zmluvy nejedn├í v r├ímci svojej obchodnej alebo inej podnikate─żskej ─Źinnosti. Jedn├í sa o osobu, ktor├í nakupuje tovar za in├Żm ├║─Źelom ako pre podnikanie s t├Żmto tovarom.
Odberate─ż je fyzick├í, alebo pr├ívnick├í osoba, ktor├í prev├ídza n├íkup tovaru za ├║─Źelom ─Ćal┼íieho predaja v r├ímci svojej podnikate─żskej ─Źinnosti.
Kupujúci je osoba vymedzená v bodoch 3 a 4 tohoto vymedzenia pojmov.
K├║pna zmluva – objedn├ívka kupuj├║ceho je n├ívrhom k├║pnej zmluvy, pri─Źom samotn├í k├║pna zmluva je uzavret├í momentom odoslania objedn├ívkov├ęho formul├íra z e-shopu. Od tohoto okam┼żiku vznikaj├║ medzi kupuj├║cim a pred├ívaj├║cim vz├íjomn├ę pr├íva a povinnosti.

Ochrana osobn├Żch ├║dajov

Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje, ┼że v┼íetky osobn├ę ├║daje o kupuj├║com, ktor├ę z├şskal v s├║vislosti s jeho registr├íciou a objedn├ívkami bude spracov├íva┼ą, v├Żhradne v s├║lade so z├íkonom ─Ź. 428/2002 Z.z. Ochrana osobn├Żch ├║dajov v platnom znen├ş a bude vyu┼ż├şva┼ą takto z├şskan├ę osobn├ę ├║daje len pre svoju vn├║torn├║ potrebu v s├║vislosti s plnen├şm svojich z├ív├Ązkov vypl├Żvaj├║cich zo zmluvy o k├║pe tovaru.
Pred├ívaj├║ci prehlasuje, ┼że spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov kupuj├║ceho s├║ poveren├ş len vyhraden├ş pracovn├şci pred├ívaj├║ceho.
Kupuj├║ci t├Żmto prehlasuje, ┼że vyplnen├şm a potvrden├şm registra─Źn├ęho formul├íra s├║hlas├ş v zmysle z├íkona ─Ź. 428/2002 Z.z. so spracovan├şm v┼íetk├Żch tu uveden├Żch osobn├Żch ├║dajov poskytnut├Żch pred├ívaj├║cemu.
Pr├íva kupuj├║ceho vo vz┼ąahu k ochrane im poskytnut├Żch osobn├Żch ├║dajov sa riadi z├íkonom ─Ź. 428/2002 Z.z. v platnom znen├ş.
Kupuj├║ci sa zav├Ązuje vyhovie┼ą pr├şpadn├Żm po┼żiadavk├ím pred├ívaj├║ceho na z├şskan├ş ─Ćal┼í├şch ├║dajov zo strany kupuj├║ceho za ├║─Źelom overenia spr├ívnosti, ├║plnosti a pravdivosti ├║dajov uveden├Żch kupuj├║cim vo formul├íri “Registr├ícia” a “Ko┼í├şk” najm├Ą telef├│nneho, faxov├ęho, alebo e-mailov├ęho kontaktu na kupuj├║ceho, pr├şpadne na n├şm poveren├ęho pracovn├şka kupuj├║ceho.
Pred├ívaj├║ci zmluvu o k├║pe tovaru archivuje, pri─Źom t├íto datab├íza je pr├şstupn├í len vymedzen├Żm pracovn├şkom pred├ívaj├║ceho.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

V┼íetky objedn├ívky, u─Źinen├ę prostredn├şctvom www.wikyhracky.sk , s├║ z├ív├Ązn├ę.
Objedn├ívka je n├ívrhom k├║pnej zmluvy. K├║pna zmluva vznik├í a je platn├í v okam┼żiku odoslania objedn├ívky z e-shopu.
Podmienkou pre platnos┼ą objedn├ívky v e-shope je zadanie v┼íetk├Żch povinn├Żch formul├írom predp├şsan├Żch ├║dajov.
Ceny tovarov s├║ vyzna─Źen├ę pri jednotliv├Żch polo┼żk├ích tovaru. S├║ uveden├ę s DPH.
Po┼ítovn├ę a baln├ę pri zaslan├ş tovaru na dobierku ─Źin├ş┬á 3,-€. Pri ne┼ítandardn├Żch z├ísielkach sa m├┤┼że cena odli┼íova┼ą, no bude s Vami telefonicky konzultovan├í.
Uveden├ę poplatky platia pri dodan├ş tovaru v celej Slovenskej republike. Pri dodan├ş tovaru do zahrani─Źia ├║─Źtujeme individu├ílne prepravn├ę n├íklady pod─ża platn├Żch medzin├írodn├Żch cenn├şkov doru─Źovate─ża.
Vlastn├şcke pr├ívo k tovaru prech├ídza na kupuj├║ceho v okam┼żiku prevzatia tovaru.
Vyplnen├şm registra─Źn├ęho formul├íra a objedn├ívky d├íva kupuj├║ci pred├ívaj├║cemu s├║hlas k zhroma┼ż─Ćovaniu a archivovaniu osobn├Żch ├║dajov o kupuj├║com a o jeho n├íkupoch (vi─Ć. Ochrana osobn├Żch ├║dajov)

Zaslanie tovaru

Dodacia lehota

Tovar doru─Źuje dod├ívate─ż, spravidla do 7 pracovn├Żch dn├ş.
Pri objedn├ívkach doru─Źen├Żch v mimopracovnej dobe /dni pracovn├ęho vo─żna, pracovn├ęho pokoja a ┼ít├ítne sviatky/ sa doba doru─Źenia predl┼żuje o tieto dni.

Sp├┤sob dopravy a mo┼żnosti platby

Sp├┤sob dopravy si z├íkazn├şk vol├ş s├ím v objedn├ívkovom formul├íri, t.j. pred odoslan├şm objedn├ívky.
Z├ísielky, ktor├ę s├║ dod├ívate─żovi vr├íten├ę ako nevyzdvihnut├ę, alebo nedoru─Źite─żn├ę, zasiela dod├ívate─ż znovu len na op├Ątovn├ę po┼żiadanie. V takom pr├şpade je dod├ívate─ż opr├ívnen├Ż po┼żadova┼ą zaplatenie k├║pnej ceny, alebo primeranej z├ílohy vopred.

Prevzatie tovaru

Be┼żn├ę otv├íracie hodiny s├║ v pracovn├ę dni /Po-Pia/ medzi 9.00-17.00 hod.
Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Z├ísielka s tovarom v┼żdy obsahuje da┼łov├Ż doklad, v pr├şpade platby v hotovosti pri doru─Źen├ş a pr├şjmov├Ż pokladni─Źn├Ż doklad, a ak je to u stanoven├Żch tovarov , tak aj z├íru─Źn├Ż list a n├ívod na pou┼ż├şvanie v├Żrobku v slovenskom jazyku.
S├║─Źas┼ąou dod├ívky tovaru nie je jeho in┼ítal├ícia ani predvedenie.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy /vrátenie tovaru/

Kone─Źn├Ż spotrebite─ż m├í pr├ívo na z├íklade ustanovenia odstavca 2 ┬ž 59 z├íkona ─Ź. 40/1964 Z.z. Ob─Źianskeho z├íkonn├şka, v znen├ş neskor┼í├şch predpisov odst├║pi┼ą od zmluvy do 10 dn├ş od uzavretia zmluvy. V takomto pr├şpade je povinn├Ż tovar zasla┼ą sp├Ą┼ą pred├ívaj├║cemu v uvedenej lehote – podmienkou je doru─Źenie vr├ítan├ęho tovaru pred├ívaj├║cemu. Po obdr┼żan├ş vr├íten├ęho tovaru pred├ívaj├║ci najnesk├┤r do 30-dn├ş kone─Źn├ęmu spotrebite─żovi vr├íti sp├Ą┼ą zodpovedaj├║cu ─Źas┼ą k├║pnej ceny a to vopred dohodnut├Żm sp├┤sobom.
V pr├şpade, ┼że odberate─ż ┼żiada i v├Żmenu tovaru, alebo vr├ítenie pe┼łaz├ş /vi─Ć. Ods. 1/ je povinn├Ż tovar doru─Źi┼ą sp├Ą┼ą dod├ívate─żovi bez zn├ímok pou┼ż├şvania, nepo┼íkoden├Ż, najlep┼íie v p├┤vodnom obale spolu s dodac├şm listom, alebo da┼łov├Żm dokladom.
Pri zaslan├ş tovaru sp├Ą┼ą je odberate─ż povinn├Ż zvoli┼ą primeran├Ż obal, aby nedo┼ílo k po┼íkodeniu tovaru pri preprave. Vr├íten├Ż tovar z├írove┼ł doporu─Źujeme poisti┼ą.
Tovar, ktor├Ż bol po┼íkoden├Ż pri preprave sp├Ą┼ą dod├ívate─żovi, alebo v d├┤sledku nevhodn├ęho obalu nie je mo┼żn├ę vymeni┼ą, alebo za tak├Ż tovar ┼żiada┼ą vr├ítenie pe┼łaz├ş.
Odberate─żovi bude vr├íten├í pomern├í ─Źas┼ą k├║pnej ceny, zodpovedaj├║ca rozsahu vr├íten├ęho tovaru. N├íklady spojen├ę s vr├íten├şm tovaru hrad├ş odberate─ż.
Dod├ívate─ż neakceptuje vr├ítenie tovaru formou dobierky. V takomto pr├şpade je dod├ívate─ż opr├ívnen├Ż tovar od odberate─ża neprevzia┼ą sp├Ą┼ą.

Z├íru─Źn├ę podmienky a reklam├ície

D─║┼żka z├íru─Źnej doby sa riadi platn├Żmi ustanoveniami Ob─Źianskeho z├íkonn├şka. ─îin├ş teda 24 mesiacov s v├Żnimkami stanoven├Żmi z├íkonom. Z├íru─Źn├í doba za─Ź├şna be┼ża┼ą prevzat├şm tovaru kupuj├║cim a predl┼żuje sa o dobu po ktor├║ bol tovar v z├íru─Źnej oprave a dobu, po ktor├║ dod├ívate─ż vybavoval reklam├ície.
Pr├şpadn├ę reklam├ície bud├║ vybaven├ę v s├║lade s reklama─Źn├Żm poriadkom internetov├ęho obchodu www.wikyhracky.sk a pr├ívnym poriadkom platn├Żm v SR.
Tovar sa reklamuje priamo u pred├ívaj├║ceho v s├şdle spolo─Źnosti.

Z├ívere─Źn├ę ustanovenie

Tieto obchodn├ę podmienky platia v znen├ş uvedenom na internetov├Żch str├ínkach pred├ívaj├║ceho v de┼ł odoslania elektronickej objedn├ívky kupuj├║cim.
Odoslan├şm elektronickej objedn├ívky kupuj├║ci prij├şma v┼íetky ustanovenia obchodn├Żch podmienok v znen├ş platnom v de┼ł odoslania objedn├ívky, tie┼ż platn├║ cenu objednan├ęho tovaru uveden├║ v katal├│gu Internetov├ęho obchodu www.wikyhracky.sk, nebolo by v konkr├ętnom pr├şpade preuk├ízate─żne dohodnut├ę inak.